Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Son yıllarda fosil enerji kaynakları başta olmak üzere doğaya büyük oranda zarar veren enerji kaynakları başta avrupa olmak üzere birçok ülke de bir bir terk edilmeye başladı. Bununla ilgili olarak enerji üretiminde yenilenebilir ve doğaya minimum zarar faktörü oluşturan kaynakların ortaya çıkarılması veya bunların kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verildi. Bilindiği üzere yenilenebilir enerji kaynakları arasında en temiz olan ve doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi geliyor. Bu yazımızda biz de Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli üzerine bir takım verileri sizlerle paylaşacağız.

Enerji Bakanlığı tarafından yaptırılan araştırma neticesinde ortaya çıkarılan Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ülkemizin yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat yani diğer bir deyişle günlük ortalama 7,5 saat olarak hesaplanmıştır. Bu hesaba göre yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m². yıl yani günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün  olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde güneş enerjisi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler devam etmekte ve hali hazırda bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmaya yönelik yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından birçok çeşitlilik mevcuttur.

Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. Kullanılacak teknoloji alt yapısı ve güneşlenme süresi uygun olan bölgelerde tercih edilebilir. Bu belirleme yapılacak olan teknik araştırma sonucu ortaya konabilir.

Güneş Hücreleri: En çok tercih edilen yöntem olan fotovoltaik (PV) güneş elektriği sistemleri de denilen güneş hücreleri, yarı iletken malzemelerden yapılmakta olup, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirirler. Ülkemizde 2017 yılı sonu itibari ile toplam kurulu güneş kolektör alanı yaklaşık 20.000.000 m² ’ ye ulaştığı ve 823.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ısı enerjisi ürettiği belirlenmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 3.421 MW’lık kurulu güce sahip 3.616 adet Güneş Enerji Santrali, Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %4’üne karşılık gelmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi 2017 yılında 2.684 GWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretimimizin %0,91’i güneşten elde edilmiştir.

Ülkemizde güneşlenme süresi, enerji üretimine oldukça müsait iken henüz tam manasıyla istenilen elektrik enerjisi üretim kapasitesine ulaşılabilmiş değildir. Her ne kadar devlet eliyle güneş enerjisinden elektrik üretimi desteklense de hâlâ istenilen hedeflere ulaşılabilmiş değildir. Gelecek yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırım artacak ve bu alanda üretilen elektrik enerjisi miktarı artacaktır.

Bu yazıyı nasıl buldunuz ?
[Şu ana kadar 1 değerlendirme de 5 puan aldı.]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.